Med kunskap och erfarenhet inom olika områden av träning som rehab av skador eller postoperativa tillstånd, anpassad träning utefter en många olika ställda diagnoser, prehab samt prestationsinriktad träning inom idrott och med ett ständigt sökande efter mer kunskap inom området och en törst att alltid lära mig mer om hur våran komplexa fysiska existens kan få bättre förutsättningar så känner jag mig alltid utmanad att kunna hitta en en bra lösning på just den situation som just Ni befinner Er i.
Om det skulle vara så att jag känner att uppdraget inte helt är optimalt för mig så har jag goda kontakter med många väldigt duktiga tränare som tillhör den allra yttersta toppen inom sitt område både inom Sverige och utomlands för att kunna guida dig i rätt riktning.